Valt ämne

Wikipedia

Årnäs är en småort i Forshems socken i Götene kommun belägen 18 km nordöst om Götene, nära Vänern och Kinnekulle och 15 km västsydväst om tätorten Mariestad i grannkommunen med samma namn. Orten ligger omkring 5 km nordväst om E20, och Österäng, närmaste station vid Kinnekullebanan, ligger drygt 2 km åt sydväst.

Årnäs är en gammal bruksort och har tidigare haft glasbruk (Årnäs bruk). Nu finns här endast några mindre industrier, bland annat en metallindustri på det gamla bruksområdet.

...

Läs mer i Wikipedia