Valt ämne

Wikipedia

Åkulla bokskogar (5200 ha) är Hallands enda officiella turistområde. Inom området finns ett 20-tal sjöar. Skärsjön, Byasjön och Ottersjön är de största. Bokskogarna är lätt tillgängliga.

Tio av Åkullaområdets naturreservat bildades på 1970-talet med det främsta syftet att bevara bokskogorna för friluftslivet. Vid inventeringar av skogliga nyckelbiotoper under 1900-talet fick man djupare kunskap om områdets höga biologiska värden. Idag anses Åkulla bokskogar som ett av Sveriges främsta bokskogsområden när man ser på rikedomen av ovanliga och hotate arter. För att säkerställa och utöka naturvärdena för framtiden pågår ett arbete med att förbättra skyddet för skogarna.

På stenar och klipphällar i reservatet Toppbjär finns spännande texter inristade. Det var godsägaren och riksdagsmannen Alfred Bexell som i slutet av 1800-talet lät hugga in texterna. De kallas för "Bexells talande stenar". Man tror att Bexell ville förmedla sin livsfilosofi till framtida generationer

...

Läs mer i Wikipedia