Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy

Kongl. May:tz placat, angående frij skiutz och giästning, hwar med allmogen i Halland sig underdånigst klagat at blifwa beswärad
Daterat Götheborg den 17. september anno 1683

Författare saknas
  • Förlag/år: Stockholm : , 1683
  • Omfång: 4 s.
  • Språk: Svenska
  • Dokumenttyp: Bok-tryckt