Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy

Kongl. May:tz nådige resolution och försäkring, öfwer desz trogne undersåtares biskopars och samptelige prästerskapetz widh dhenne rijkzdag insinuerade underdånige allmenne desiderier och anlägenheeter, gifwin i Halmstad den 7. martij anno 1678

Författare saknas
  • Förlag/år: Linköping : , 1678
  • Omfång: 8 s.
  • Språk: Svenska
  • Dokumenttyp: Bok-tryckt