Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy

Bronsåldersbegravningar - om gravarna vid Stum och Kungahögen i Värö
Arkeologiska förundersökningar i RAÄ 123:1-4 och 14:2, Ljungby socken samt av RAÄ 323 Värö Socken, Halland
(Arkeologiska resultat / UV Väst ; 1998:15)

av Gisela Ängeby och Tore Artelius