Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy

Boplats vid Gatesjön. Boplatslämningar i skogsbygd från bronsålder och äldre järnålder
(Arkeologiska rapporter från Hallands länsmuseer 2007:2)

av Per Wranning