Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy

Primärpreventiva hälsoprojektet "Hälsa en hjärtesak"
Hälsoundersökning av 25-34 åriga kvinnor och män i centrala Falkenberg med riskfaktoranalys för framtida ohälsa framför allt avseende hjärt- och kärlsjukdomar
(Folkhälsoarbete - samhällsmedicin 1991:7)

av Sverker Nilsson