Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy

Hallandslistans förhålllande till huvudstycket i kung Valdemars jordebok

av Kjell Runquist
  • Språk: Svenska
  • Dokumenttyp: Artikel/kapitel
  • Ingår i: Vetenskaps-societeten i Lund : årsbok. Lund : Gleerup
  • Nummer: 1946
  • Sidor: S. 81-115