Skicka ett meddelande

Du kan kontakta oss om du har någon fråga, upptäckt ett problem eller vill ge förslag på nytt innehåll rörande Halland i litteraturen.

Adress

Regionbibliotek Halland
Kronobränneriet,
Skonertgatan 12A,
Box 517,
301 80 Halmstad
Tel: 035-13 48 00
Kontakt på Regionbiblioteket

Eiler Jansson
035-17 98 60
eiler.jansson@regionhalland.se

Kontakt på Högskolebiblioteket

Stefan Bertilsson
072-977 36 02
stefan.bertilsson@hh.se