Viktig information! Vi är på gång att byta bibliotekssytem.

Mellan 6-12 december kommer vi att genomgå en systemändring och som ett resultat ge begränsad service. Det är inte möjligt att låna, returnera eller reservera böcker under denna period. Biblioteket är fortfarande öppet för studier, grupprum och kopiering är också tillgängligt. Alla reservationer som ännu inte har behandlats kommer inte att exporteras till det nya systemet, vilket innebär att du måste skapa din reservation på nytt när vi öppnar för reservationer igen.

Högskolebiblioteket i Halmstad


Ale : Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge
av

  • ISSN: 0345-0708
  • Utgivning: De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Landsarkivet i Lund, 
  • Bestånd:1961-2010 i magasin Nr 1984:2, 1985:2, 1992:1 och 1993:3 saknas, 2012:4 saknas, 2016:1 saknas Senaste nr: 2019:2/3

Placering

Tidskriftsavd.      Uppställd på: ALE Karta