Högskolebiblioteket i Halmstad


Svensk botanisk tidskrift
av

  • ISSN: 0039-646X
  • Utgivning: Svenska botaniska föreningen, 
  • Bestånd:1997-2003 i magaqsin Senaste nr: 2019:2

Placering

Tidskriftsavd.      Uppställd på: SVENSK Karta