Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy

Bok-tryckt

Personaljuridik

av Tommy Iseskog
  • ISBN/ISSN: 9789139116417
  • 31 Uppl.
  • Stockholm, Norstedts Juridik AB, 2018
  • Svenska, 1137 s.

Placering

Plan 2   Rad: 24      Hylla: Ohab      Uppställd på: ISESKOG Karta

Exemplar 1 Tillgänglig

# Status Anmärkning
1 Inne

Kollektivavtal
Föreningsrätt
Anställningsavtal - anställningsskydd
Arbetsmiljö
Facklig förtroendeman
Medbestämmande
Diskriminering
Semester
Föräldraförsäkring
Föräldraledighet
Studieledighet
Föreningsuppdrag i skolan
Svenskundervisning
Närståendevård
Ledighet vid sjukdom eller olycksfall i familjen
Ledighet för att bedriva näringsverksamhet
Ledighet för att prova annat arbete
Arbetstid
Avgång med pension
Sysselsättning - arbetslöshet
Kvittning i lön
Sjukfrånvaro, sjuklön och sjuklöneansvar
Arbetsskada - arbetsskadeförsäkring
Skydd för företagshemligheter
Uthyrning och inhyrning av arbetskraft
Skydd för visselblåsare
Arbetsdomstol och arbetstvist
Arbetsrättsliga skadestånd
Arbetsrättens utveckling