Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy

Bok-tryckt

Personaljuridik

av Tommy Iseskog
  • ISBN/ISSN: 9789139116417
  • 31 Uppl.
  • Stockholm, Norstedts Juridik AB, 2018
  • Svenska, 1137 s.

Statusmeddelande

Inga exemplar tillgängligt för lån. Du kan reservera följande titel.

Antal reservationer 0
Bli den första!

Skapa reservation

Placering

Plan 2   Rad: 24      Hylla: Ohab      Uppställd på: ISESKOG Karta

Exemplar 1 Ej tillgänglig

# Status Anmärkning
1 Utlånad, återlämning 2018-12-18

Kollektivavtal
Föreningsrätt
Anställningsavtal - anställningsskydd
Arbetsmiljö
Facklig förtroendeman
Medbestämmande
Diskriminering
Semester
Föräldraförsäkring
Föräldraledighet
Studieledighet
Föreningsuppdrag i skolan
Svenskundervisning
Närståendevård
Ledighet vid sjukdom eller olycksfall i familjen
Ledighet för att bedriva näringsverksamhet
Ledighet för att prova annat arbete
Arbetstid
Avgång med pension
Sysselsättning - arbetslöshet
Kvittning i lön
Sjukfrånvaro, sjuklön och sjuklöneansvar
Arbetsskada - arbetsskadeförsäkring
Skydd för företagshemligheter
Uthyrning och inhyrning av arbetskraft
Skydd för visselblåsare
Arbetsdomstol och arbetstvist
Arbetsrättsliga skadestånd
Arbetsrättens utveckling

Den nationella bibliotekskatalogen Libris har genererat följande poster som att vara releterade till den titel du just tittar på. Klickar du på någon titel slussas du till detaljerad post i Libris! Alternativt, visa hela träfflistan i Libris