Nyinköpta böcker under de 30 senaste dagarna
O : Samhälls- och rättsvetenskap

← Tillbaka
1.

Bok-tryckt

2017

Lagen och arkivet

Placering: Rad: 23      Hylla: Oe      Uppställd på: VISMANN (Inne)


2.

Bok-tryckt

2017

Juridiken

Placering: Rad: 23      Hylla: Oe      Uppställd på: NILSSON (Inne)


3.

Bok-tryckt

2017

Straffrättens påföljdslära

Placering: Rad: 23      Hylla: Oe      Uppställd på: JAREBORG (Inne)


4.

Bok-tryckt

2017

Tentamensfrågor med lösningar

Placering: Rad: 23      Hylla: Oe      Uppställd på: GRAUERS (Inne)


5.

Bok-tryckt

2017

Straffansvar

Placering: Rad: 23      Hylla: Oe      Uppställd på: LEIJONHUFVUD (Inne)


6.

Bok-tryckt

2017

Finna rätt

Placering: Rad: 23      Hylla: Oe      Uppställd på: FINNA (Utlånad, återlämning 2018-12-13)


7.

Bok-tryckt

2017

Bostadshyresavtal i praktiken

Placering: Rad: 24      Hylla: Oeab      Uppställd på: LARSSON (Inne)


8.

Bok-tryckt

2017

Övervakning och straff

Placering: Rad: 23      Hylla: Oe      Uppställd på: FOUCAULT (Inne)


9.

Bok-tryckt

2017

Rätt och rättfärdigande

Placering: Rad: 23      Hylla: Oe      Uppställd på: DAHLMAN (Inne)


10.

Bok-tryckt

2017

Den svenska marknadsföringslagstiftningen

Placering: Rad: 24      Hylla: Oeaa      Uppställd på: SVENSSON (Inne)


11.

Bok-tryckt

2017

Avtalsrätt 1

Placering: Rad: 24      Hylla: Oeaa      Uppställd på: ADLERCREUTZ (Inne)


12.

Bok-tryckt

2017

Statsrättens grunder

Placering: Rad: 22      Hylla: Occ      Uppställd på: STATSRÄTTENS (Inne)


13.

Bok-tryckt

2017

Tusen svenska kvinnoår

Placering: Rad: 26      Hylla: Ohj      Uppställd på: OHLANDER (Utlånad, återlämning 2018-12-12)


14.

Bok-tryckt

2017

Tänka fritt eller tänka på andra?

Placering: Rad: 21      Hylla: Oc      Uppställd på: FERNÁNDEZ (Inne)


15.

Bok-tryckt

2017

Straffprocessuella tvångsmedel

Placering: Rad: 24      Hylla: Oeak      Uppställd på: LINDBERG (Inne)


16.

Bok-tryckt

2017

Civilprocessen

Placering: Rad: 24      Hylla: Oeak      Uppställd på: LINDELL (Inne)


17.

Bok-tryckt

2017

Brottsbalken Del 1 (1-12 kap.) brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.

Placering: Rad: 23      Hylla: Oe      Uppställd på: BROTTSBALKEN (Inne)


18.

Bok-tryckt

2017

Brottsbalken Del 2 (13-24 kap.) brotten mot allmänheten och staten m.m.

Placering: Rad: 23      Hylla: Oe      Uppställd på: BROTTSBALKEN (Inne)


19.

Bok-tryckt

2017

Lärobok i immaterialrätt

Placering: Rad: 24      Hylla: Oeae      Uppställd på: LEVIN (Inne)


20.

Avhandling Bok-elektronisk

2017

Perplexities of the personal and the political

Placering: Internet: Fri tillgång


21.

Avhandling Bok-elektronisk

2017

De små medlens betydelse

Placering: Internet: Fri tillgång


22.

Avhandling Bok-elektronisk

2017

On Consumed Democracy

Placering: Internet: Fri tillgång


23.

Avhandling Bok-elektronisk

2017

Forces of Destruction and Construction

Placering: Internet: Fri tillgång25.

Bok-tryckt

2017

Preskription

Placering: Rad: 24      Hylla: Oeaa      Uppställd på: LINDSKOG (Utlånad, återlämning 2018-12-14)


26.

Bok-tryckt

2017

Avtalsrätten

Placering: Rad: 24      Hylla: Oeaa      Uppställd på: RAMBERG (Utlånad, återlämning 2018-12-05)


27.

Bok-tryckt

2017

Människan, brottet, följderna

Placering: Rad: 24      Hylla: Oep      Uppställd på: MÄNNISKAN (Inne)


28.

Bok-elektronisk

2017

Polisforskning i Sverige

Placering: Internet: Fri tillgång


29.

Bok-elektronisk

2017

Utvecklingen i socialt utsatta områden i urban miljö 2006-2017

Placering: Internet: Fri tillgång


30.

Bok-tryckt

2017

Arbetsrätt

Placering: Rad: 24      Hylla: Ohab      Uppställd på: FRICK (Inne)


31.

Bok-tryckt

2017

Introduktion till straffrätten

Placering: Rad: 23      Hylla: Oe      Uppställd på: WENNBERG (Utlånad, återlämning 2018-12-05)