Nyinköpta böcker under de 30 senaste dagarna
Kurslitteratur : Senaste kursböcker

← Tillbaka
1.

Bok-tryckt

2017

Exploring strategy

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: EXPLORING (Utlånad, återlämning 2017-09-282017-09-28)


2.

Bok-tryckt

2017

Förskolan - en trygg plats för barn och pedagoger?

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: EIDEVALD (Utlånad, återlämning 2017-10-022017-10-02)


3.

Bok-tryckt

2017

Deep mapping the media city

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: MATTERN (Inne)


4.

Bok-tryckt

2017

A guide to third generation coaching

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: STELTER (Inne)


5.

Bok-tryckt

2017

Introduktion till strukturmekaniken

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: INTRODUKTION (Utlånad, återlämning 2017-10-032017-10-03)


6.

Bok-tryckt

2017

Sveriges politiska system

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: NORÉN BRETZER (Inne)


7.

Bok-tryckt

2017

Mänskliga rättigheter

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: FISHER (Utlånad, återlämning 2017-09-292017-09-29)


8.

Bok-tryckt

2017

Ritteknik 2000. Övningsbok

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: TAAVOLA (Inne)


9.

Bok-tryckt

2017

Tankarna springer före

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: TANKARNA (Utlånad, återlämning 2017-10-032017-10-03)


10.

Bok-tryckt

2017

Kommunal vardagsjuridik

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: KOMMUNAL (Utlånad, återlämning 2017-09-272017-09-27)


11.

Bok-tryckt

2017

The startup owner's manual. Vol. 1

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: BLANK (Inne)


12.

Bok-tryckt

2017

Engineering materials 1

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: ASHBY (Inne)


13.

Bok-tryckt

2017

Den svenska miljörätten

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: MICHANEK (Inne)


14.

Bok-tryckt

2017

Modern industrial organization

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: CARLTON (Inne)


15.

Bok-tryckt

2017

Communication networks

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: WALRAND (Inne)


16.

Bok-tryckt

2017

Cell phone culture

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: GOGGIN (Utlånad, återlämning 2017-09-262017-09-26)


17.

Bok-tryckt

2017

Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: BJÖRKMAN (Inne)


18.

Bok-tryckt

2017

Tolkning och reflektion

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: ALVESSON (Utlånad, återlämning 2017-10-062017-10-06)


19.

Bok-tryckt

2017

Mediepedagogik på barnens villkor

Placering: Kurslitteraturavd.      Uppställd på: MEDIEPEDAGOGIK (Inne)