Resultat 1 - 15 av 443Rapportserie

Statens offentliga utredningar

Placering: Plan 1   Se delarna ()


Rapportserie

Departementsserien (Ds)

Placering: Plan 1   Se delarna ()


Bok-tryckt

1979

Utredning och förändring i förvaltningen

Placering: Magasin      Hylla: Od      Uppställd på: UTREDNING (Inne)


Bok-tryckt

1985

Privat, statlig och kommunal verksamhet

Placering: Plan 2   Rad: 32      Hylla: Qba      Uppställd på: ROSENGREN (Inne)


Bok-tryckt

1990

Offentliga sektorn

Placering: Magasin      Hylla: Od      Uppställd på: STATISTISKA CENTRALBYRÅN (Inne)


Bok-tryckt

1991

JK-beslut 1990

Placering: Magasin      Uppställd på: MAGASIN 2972 (Inne)


Bok-tryckt

1990

Förvaltningslexikon

Placering: Plan 2   Rad: 23      Hylla: Odc      Uppställd på: LUNDSTRÖM (Inne)


Bok-tryckt

1992

Offentlig upphandling och EES

Placering: Magasin      Hylla: Odc      Uppställd på: FINANSDEPARTEMENTET (Inne)


Bok-tryckt

1991

Utvärdering i politik och förvaltning

Placering: Plan 2   Rad: 21      Hylla: Oc      Uppställd på: VEDUNG (Inne)


Bok-tryckt

1992

Enklare regler för statsanställda

Placering: Magasin      Uppställd på: MAGASIN 800 (Inne)


Bok-tryckt

1992

Sveriges kommuner

Placering: Magasin      Hylla: O      Uppställd på: SVERIGES (Ej hemlån)


Bok-tryckt

1992

Resultatanalys - teknisk FoU

Placering: Magasin      Hylla: P      Uppställd på: RESULTATANALYS (Inne)


Bok-tryckt

1992

Atlas över rikets indelningar i län, kommuner, församlingar och tätorter

Placering: Magasin      Hylla: O      Uppställd på: ATLAS (Ej hemlån)


Bok-tryckt

1993

Atlas över rikets indelningar i län, kommuner, församlingar och tätorter

Placering: Magasin      Hylla: O      Uppställd på: ATLAS (Inne)


Bok-tryckt

1982

Strategier för decentralisering

Placering: Magasin      Hylla: Odc      Uppställd på: ENGELLAU (Inne)


Utökad sökning

Använd > (större än) eller < (mindre än), t ex: >1996, eller ... (tre punkter) för intervall, t ex 1998...2000
Rensa