Denna sida har upphört. Fortsätt till vår nya katalog.


Viktig information! Vi är på gång att byta bibliotekssytem.

Mellan 6-12 december kommer vi att genomgå en systemändring och som ett resultat ge begränsad service. Det är inte möjligt att låna, returnera eller reservera böcker under denna period. Biblioteket är fortfarande öppet för studier, grupprum och kopiering är också tillgängligt. Alla reservationer som ännu inte har behandlats kommer inte att exporteras till det nya systemet, vilket innebär att du måste skapa din reservation på nytt när vi öppnar för reservationer igen.

Resultat 1 - 15 av 442Rapportserie

Statens offentliga utredningar

Placering: Plan 1   Se delarna      Hylla: Oeaa ()


Rapportserie

Departementsserien (Ds)

Placering: Plan 1   Se delarna ()


Bok-tryckt

1979

Utredning och förändring i förvaltningen

Placering: Magasin      Hylla: Od      Uppställd på: UTREDNING (Inne)


Bok-tryckt

1985

Privat, statlig och kommunal verksamhet

Placering: Plan 2   Rad: 32      Hylla: Qba      Uppställd på: ROSENGREN (Inne)


Bok-tryckt

1990

Offentliga sektorn

Placering: Magasin      Hylla: Od      Uppställd på: STATISTISKA CENTRALBYRÅN (Inne)


Bok-tryckt

1991

JK-beslut 1990

Placering: Magasin      Uppställd på: MAGASIN 2972 (Inne)


Bok-tryckt

1990

Förvaltningslexikon

Placering: Plan 2   Rad: 23      Hylla: Odc      Uppställd på: LUNDSTRÖM (Inne)


Bok-tryckt

1992

Offentlig upphandling och EES

Placering: Magasin      Hylla: Odc      Uppställd på: FINANSDEPARTEMENTET (Inne)


Bok-tryckt

1991

Utvärdering i politik och förvaltning

Placering: Plan 2   Rad: 21      Hylla: Oc      Uppställd på: VEDUNG (Inne)


Bok-tryckt

1992

Enklare regler för statsanställda

Placering: Magasin      Uppställd på: MAGASIN 800 (Inne)


Bok-tryckt

1992

Sveriges kommuner

Placering: Magasin      Hylla: O      Uppställd på: SVERIGES (Ej hemlån)


Bok-tryckt

1992

Resultatanalys - teknisk FoU

Placering: Magasin      Hylla: P      Uppställd på: RESULTATANALYS (Inne)


Bok-tryckt

1992

Atlas över rikets indelningar i län, kommuner, församlingar och tätorter

Placering: Magasin      Hylla: O      Uppställd på: ATLAS (Ej hemlån)


Bok-tryckt

1993

Atlas över rikets indelningar i län, kommuner, församlingar och tätorter

Placering: Magasin      Hylla: O      Uppställd på: ATLAS (Inne)


Bok-tryckt

1982

Strategier för decentralisering

Placering: Magasin      Hylla: Odc      Uppställd på: ENGELLAU (Inne)


Utökad sökning

Använd > (större än) eller < (mindre än), t ex: >1996, eller ... (tre punkter) för intervall, t ex 1998...2000
Rensa