Resultat 1 - 15 av 92Bok-tryckt

1991

Lag och avtal för den statliga sektorn 1991

Placering: Magasin      Uppställd på: MAGASIN 2970 (Inne)


Bok-tryckt

1994

Ramlagar i förvaltningspolitiken

Placering: Plan 2   Rad: 23      Hylla: Od      Uppställd på: ESPING (Inne)


Bok-tryckt

1994

Remissammanställning

Placering: Magasin      Uppställd på: SOU 1993:109 (Inne)


Bok-tryckt

1994

Domstolsprövning av förvaltningsärenden

Placering: Magasin      Uppställd på: SOU 1994:117 (Inne)


Bok-tryckt

1996

Handläggning

Placering: Plan 2   Rad: 23      Hylla: Odc      Uppställd på: WENNERGREN (Inne)


Bok-tryckt

1997

Myndighet eller marknad - Statsförvaltningens olika verksamhetsformer

Placering: Magasin      Uppställd på: SOU 1997:38 (Inne)


Bok-tryckt

1996

När makten gör fel - Den offentliga tjänstemannens ställning och ansvar

Placering: Magasin      Uppställd på: SOU 1996:173 (Inne)


Bok-tryckt

1994

Mästarbrev för hantverkare

Placering: Magasin      Uppställd på: SOU 1994:53 (Inne)


Bok-tryckt

1993

Förtroendevaldas ansvar vid domstolstrots och lagtrots

Placering: Magasin      Uppställd på: SOU 1993:109 (Inne)


Bok-tryckt

1997

Fortsatt översyn av förvaltningsprocessen

Placering: Magasin      Uppställd på: DS 1997:29 (Inne)


Bok-tryckt

1996

Översyn av förvaltningsprocessen

Placering: Magasin      Uppställd på: DS 1996:40 (Inne)


Bok-tryckt

1995

Kommunalt domstolstrots och lagtrots

Placering: Magasin      Uppställd på: DS 1995:27 (Inne)


Bok-tryckt

1995

The Swedish local government act

Placering: Magasin      Uppställd på: DS 1995:19 (Inne)


Bok-tryckt

1995

Kommunala författningssamlingar

Placering: Magasin      Uppställd på: DS 1995:7 (Inne)


Bok-tryckt

1993

Förvaring av allmänna handlingar hos andra organ an myndigheter

Placering: Magasin      Uppställd på: DS 1993:49 (Inne)


Utökad sökning

Använd > (större än) eller < (mindre än), t ex: >1996, eller ... (tre punkter) för intervall, t ex 1998...2000
Rensa