Valt ämne

Wikipedia

Vippentorpet, beläget i Ysby socken, Laholms kommun, uppfördes omkring år 1778 och är en ryggåsstuga kantad av två härbren. Beslut om byggnadsminnesförklaring av Vippentorpet togs av länsstyrelsen 2009.

Riksspelmannen August Ysenius föddes och växte upp på Vippentorpet.

...

Läs mer i Wikipedia