Valt ämne

Wikipedia

Vallersvik är en bebyggelse i Landa socken i tätoren Frillesås i Kungsbacka kommun belägen vid en havsvik med samma namn.

Norr om Vallersvik ligger det så kallade Örebroberget, hamnanläggningen Nortorp och Landabukten. Söder om Vallersvik ligger Torstensvik, fagervik, Äspenäs hamn och Löftaån som mynnar i Vändelsöfjorden.

...

Läs mer i Wikipedia