Valt ämne

Wikipedia

Torv består av växtdelar i mossar och kärr, som på grund av brist på syre endast delvis förmultnat.

...

Läs mer i Wikipedia