Valt ämne

Wikipedia

Tormarp är en by med 32 fastigheter som ligger i norra delen av Våxtorps socken, Laholms kommun.

Tormarp är dokumenterad 1692. Laga skifte förrättades i byn 1873. I samband med det anges byn bestå av 8 1/2 mantal som förmedlats till 3 5/6 mantal. På de nio jordeboksenheterna fanns då 18 bebodda hemman.

...

Läs mer i Wikipedia