Valt ämne

Wikipedia

Tolarps gånggrift i Snöstorps socken invid Fylleån i Halmstads kommun är södra Hallands största stenkammargrav. Den är omkring 5000 år gammal, det vill säga från yngre stenåldern.

Gånggriften saknar flera takhällar. Ursprungligen har graven varit helt täckt av en hög men blottlagts av väder och vind under årens lopp. Högens diameter är 15 meter. Kammaren är tre gånger sju meter och gången är fyra meter lång samt knappt en meter bred och hög. Gånggriften har varit gravplats för flera människor.

När graven undersöktes 1926 av Folke Hansen hittades smycken av bärnsten, flintspån och krukskärvor från stridsyxekulturen. Flera av de centimeterstora smyckena är kopior av den tidens statusyxor. Utanför graven fann man ett stort antal keramikkärl som forntidens människor sannolikt har använt vid olika slags gravceremonier och offerriter.

...

Läs mer i Wikipedia