Valt ämne

Wikipedia

Svenska elektrikerförbundet (SEF), även kallat Elektrikerna, är ett fackförbund inom LO. Förbundet bildades den 17 september 1906 och organiserar omkring 26 000 medlemmar. Förbundets tidning heter Elektrikern och utkommer nio gånger per år.

...

Läs mer i Wikipedia