Valt ämne

Wikipedia

Stensån är ett mindre vattendrag i Halland och Skåne, med mynning nära Båstad i Hemmeslövsstrand. Vid Stensån går det att fiska i en naturskön dalgång med ett rikt fågel- och djurliv. Stensån är klassad som riksintresse på grund av sina lax- och öringsstammar. Stensån har sitt källflöde i trakten av Skånes Fagerhult och Vita sjö i norra Skåne. Den rinner in i Halland genom Sjöaltesjön och fortsätter vidare längs med Hallandsås med många forsande och steniga partier som gett ån dess namn.

Nedströms Åstarps bro tar jordbrukmarken vid och flödet blir lugnare med några få strömsträckor ner till Vindrarps bro. Den snabba tillrinningen från åsens nordsluttning kan här få ån att svämma över och bilda en sjö. Skillnaden mellan högsta och lägsta vattennivå är uppmätt till 3 meter. Nedströms Vindrarps bro ringlar sig ån vidare genom jordbrukslandskapet till Hasslövs bro. Härifrån flyter den lugnt i ett kanalliknande lopp, ett resultat av tidigare rensningar och uträtningar, där den

...

Läs mer i Wikipedia