Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Snöstorp är en stadsdel i Halmstad som fått sitt namn efter kyrkbyn i Snöstorps socken. Orten som idag är ett villaområde öster om E6 har tidigare räknats som en egen tätort och växte från 355 invånare år 1950 till 1.313 invånare 1965. Därefter finns ingen statistik publicerad då Snöstorps tätort enligt SCB växte samman med Halmstads tätort från och med 1970 års tätortsavgränsning. I norr gränsar Snöstorp till Vallås och i sydost till Fyllinge.

Fyllebro ligger i Snöstorps utkant och är känt för Slaget vid Fyllebro den 17 augusti 1676. En kvarn, Snöstorps mölla, på den norra sidan av Fylleån tillhörde Snöstorps by.

Fotbollsklubben Snöstorp Nyhem FF, SNFF, har numera Skedalaheds IP som sin hemmaarena. I närheten av den gamla Idrottsplatsen ligger Snöstorpsskolan som är en skola för årskurserna 1-5. Här finns en förskola också vid namn Backatorpet och ett antal fritids.

I Snöstorp låg mellan 1805 och 1822 Christina Charlotta Richardys textilmanufaktur

...

Läs mer i Wikipedia