Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Civilt försvar, är de samhällsverksamheter som bedrivs med syfte att skydda och säkerställa att samhällsviktiga verksamhetsfunktioner inom respektive samhällssektor kan uppfylla samhällets fundamentala skyddsvärden. Verksamheten bedrivs med samordnade federativa resurser som bemannas av samhällets aktörer. Civilt försvar är verksamheter som tillsammans levererar prestationer som samverkar för att tillståndsförändra resurser, egna, andras och gemensamma, inom ramen för ett sammanhållet Totalförsvar.

...

Läs mer i Wikipedia