Valt ämne

Wikipedia

Ätten von Segebaden är tysk uradel, där en gren erhållit svensk friherrlig värdighet.

En släktmedlem, Henric Gutzloff von Segebaden, introducerades 1731 på riddarhuset med nummer 1852. Denna ättegren dog ut på svärdssidan med sonen Carl Otto 1795, som också hann med att bli upphöjd i det friherrliga ståndet med nummer 285. Två ointroducerade grenar, kallade Västgötagrenen och Smålandsgrenen fortlever.

I april 2016 uppgav Statistiska centralbyrån att 81 personer med efternamnet var bosatta i Sverige.

...

Läs mer i Wikipedia