Valt ämne

Wikipedia

Sport har utövats i olika former sedan förhistorisk tid. Det finns dokumenterad idrott från bland annat Kina och Egypten.

Den västerländska idrottstraditionen härstammar från antikens Grekland.

Under 1800-talet industrialiserades stora delar av världen, och förutsättningarna för resor mellan länder förbättrades, bland annat genom järnväg och ångbåt. Detta gav möjlighet till internationella tävlingar och landskamper.

Andra viktiga idrottshistoriska händelser var nationalismens genombrott på 1800-talet, de moderna olympiska spelens grundande och televisionens spridning. I början av 1900-talet var amatöridrott ett viktigt ideal, men därefter blev idrotten mer professionell.

Läs mer i Wikipedia