Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Ett segelfartyg, segelskepp eller en segelskuta är ett fartyg med segel som huvudsaklig framdrivningskälla.

...

Läs mer i Wikipedia