Valt ämne

Wikipedia

En buss, även kallad omnibuss eller autobuss, är ett motorfordon avsett för vägtransport av många passagerare.

Med omnibus menades från början ett för allmän persontrafik avsett fordon som inte löpte på räls. Hästomnibus var en tidig form av kollektivtrafik.

...

Läs mer i Wikipedia