Valt ämne

Wikipedia

Porse är svensk uradel och dansk uradel med ursprung från dåvarande danska Halland, känd från 1200-talet. Ätten tillhör de så kallade ”sjöbladsätterna”, vilket är en sentida benämning på ätter som förde sjöblad i sina heraldiska vapen eller sigill. Ätten Ribbing antas vara gren av Porseätten, på grund av att de tillhör sjöbladsätterna.

...

Läs mer i Wikipedia