Valt ämne

Wikipedia

Pension är ersättning från staten, arbetsgivare, försäkringsbolag eller fond till den som permanent förlorat en inkomst, vanligtvis syftar man på ålderspension. En person som får pension kallas för pensionär.

...

Läs mer i Wikipedia