Valt ämne

Wikipedia

Ottersjö är en herrgård, som tidigare var ett säteri, belägen nära Dagsås kyrka i Dagsås socken, Varbergs kommun.

Mangårdsbyggnaden är en annorlunda enplans hallandslänga med en längd av 45 meter. Byggnaden är uppförd av Anders Gerhard Muhl under tidigt 1800-tal, den blev ombyggd 1917 och 1966. En flygelbyggnad brann ner 1948. Till gården hör ytterligare två mindre mangårdsbyggnader, samt fem ekonomibyggnader.

Gården omges av trädgårdar och parker i närheten av två sjöar. Markernas gränser går över Himble och Faurås härader. Under 1800-talet fanns här en vacker och välvårdad lövskog bestående av ek, bok och björk.

...

Läs mer i Wikipedia