Valt ämne

Wikipedia

Sten Olsson, född 1953, är en svensk socialdemokratisk funktionär och ämbetsman.

Olsson växte upp i ett socialdemokratiskt hem, där hans far var rektor på dåvarande LO-skolan i Åkersberga. Han var under ungdomstiden aktiv i SSU i Stockholms län. Under 1980-talet var Olsson sedan anställd som ombudsman i Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt och vid partistyrelsen. Åren 1992–1994 var han biträdande partisekreterare när Mona Sahlin var partisekreterare. 1994–1998 var han chef för den socialdemokratiska riksdagsgruppens kansli, 1998–2002 tjänstgjorde han i Statsrådsberedningen som politiskt sakkunnig och Pär Nuders ställföreträdare. Under denna tid blev Olsson någon av Göran Perssons särskilde problemlösare.

Olsson var sedan Pär Nuders (även han med bakgrund i Åkersberga) närmsta medarbetare och statssekreterare på såväl Statsrådsberedningen (2002–2004) som Finansdepartementet (2004–2006). Olsson var under sin tid som statssekreterare ordförande i Vasallen

...

Läs mer i Wikipedia