Valt ämne

Wikipedia

Emigration (lat. emigratio 'utvandring', av emigro 'utvandra'), utvandring. Att lämna ett land, en plats eller område för en lång tid framåt. Utvandringen ifrån Europa till USA under främst 1800-talet kan ses som klassiskt exempel på emigration i en stor skala. Emigration kan även betyda att "gå ur sin nutid".[källa behövs] Emigration används ofta i förhållande till begreppet immigration som syftar på invandring till ett land eller område.

Begreppet används även inom biologin för att beskriva djur som rör sig mellan avlägsna områden beroende på årstid, exempelvis flyttfåglar.

...

Läs mer i Wikipedia