Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Konservatism (av latinets conservare, bevara) är en politisk idétradition som kom till uttryck hos den irländska filosofen Edmund Burke och hans kritik av den franska revolutionen och de idéer den ansågs representera. Joseph de Maistre är en annan central man för idétraditionen. Uttrycket konservatism myntades av den franske politikern och författaren François-René de Chateaubriand.

Konservatism betraktas vanligen som höger på den politiska höger-vänsterskalan, med en betoning på politisk ordning, kontinuitet och stabilitet över förment underordnade sociala och ekonomiska faktorer. Detta härrör från placeringen av delegaterna i Frankrikes nationalförsamling under och efter revolutionen, där anhängarna av monarkin och av ett mer (traditionellt) auktoritärt styrelseskick satt till höger i kammaren.

Ibland används uttrycket konservatism för att beskriva en generell vilja att bevara status quo. Denna så kallade strukturkonservatism skall dock inte

...

Läs mer i Wikipedia