Valt ämne

Wikipedia

Nissan är en å som rinner upp i en högmosse i Månsarp nära Taberg, belägen mer än 300 meter över havet. Genom sin längd - 186 km - en av södra Sveriges längsta åar.

Nissan var även en betydande flottningsled. Från Kilans tillflöde till Nissan i Torup räknades som kungsådra.

...

Läs mer i Wikipedia