Valt ämne

Wikipedia

Miljonprogrammet var ett program för bostadsbyggande i Sverige 1965–1975. Det antogs på Socialdemokraternas partikongress 1964 som en revision av ett reformprogram, under namnet Samlat program för samhällets bostads- och markpolitik. Genomförandet av programmet sammanföll delvis med de så kallade rekordåren.

...

Läs mer i Wikipedia