Valt ämne

Wikipedia

Möller, i Danmark och Norge skrivet Møller, är ett efternamn, som betyder mjölnare (i Sydsverige även möllare). Det är lånat från det lågtyska ordet "möller" med samma betydelse och har samband med det sydsvenska mölla och dansk-norska mølle, vilka betyder kvarn. Detta senare går tillbaka till ett latinskt ord mola, som betyder kvarnsten, senlatinsk molina. Det högtyska ordet för mjölnare är Müller, som också är ett efternamn. Möller är en aptonym.

Utom i Norge skiljer den offentliga statistiken i Norden mellan formerna Möller och Møller. Följande antal personer var 2014 bosatta i de nordiska länderna, med namnformerna:

...

Läs mer i Wikipedia