Valt ämne

Wikipedia

Lygnern är en sjö i Kungsbacka kommun och Marks kommun i Halland och Västergötland och ingår i Rolfsåns huvudavrinningsområde. Lygnern är långsmal och sträcker sig från Fjärås till Sätila. Sjön avvattnas av Rolfsån till Kungsbackafjorden. Randmoränen Fjärås bräcka dämmer upp sjön i sydväst.

Lygnern omges av socknarna Fjärås och Förlanda i Halland samt Sätila, Fotskäl och Tostared i Västergötland.

Sjön är 52 meter djup, har en yta på 31,5 kvadratkilometer och befinner sig 15 meter över havet. Den är Hallands största sjö, trots att bara hälften av ytan är belägen i Halland.

Badstränder finns vid Fjärås bräcka och i Sätila och på ett antal andra ställen runt om sjön. Vid sjöns norra strand ligger naturreservaten Oxhagen, Årenäs-Tostekulla lövskogar och Ramhultafallet, och vid den södra Gäddevik.

Vid Fjärås bräcka har Kungsbacka kommun sin dricksvattentäkt. Råvattnet från sjön infiltreras i grusåsen. Förr bedrev Statens Järnvägar (SJ) grustäkt vid Fjärås

...

Läs mer i Wikipedia