Valt ämne

Wikipedia

Lugnarohögen är en gravhög från yngre bronsåldern som finns vid Lugnaro, ett torp i Hasslövs socken, 10 km söder om Laholm, Halland. Högen grävdes ut åren 1926–27, och under ett röse i högens mitt låg en 8 m lång stensättning i form av ett skepp. Detta var den första skeppsgravsättning i en bronsåldershög som påträffats i Sverige. Intill skeppet fann man en stenkista med brända ben av människa och får samt tre små bronsföremål från ca 700–500 f.Kr. (Bronsålderns period VI). Förutom centralgraven fann man även två andra gravar som förmodligen är så kallade återbegravningar.

Efter utgrävningen på 1920-talet iordningställdes högen och en underjordisk gångtunnel från ett angränsande hus byggdes för att göra det möjligt att se stensättningen och högens inre.

Stenformationer liknande den i Lugnarohögen kallas stensättningar eller skeppssättningar när de är resta ovan jord.

En av Linnés lärjungar Pehr Osbeck blev 1760 kyrkoherde i Hasslöv

...

Läs mer i Wikipedia