Valt ämne

Wikipedia

Lilliehöök (Lilliehööck, Lilliehoek, Lilliehök), är en svensk adelsätt från Västergötland, som fortlever i grenarna Lilliehöök af Fårdala och Lilliehöök af Gälared och Kolbäck. Ingen av dessa grenar av släkten kallade sig Lilliehöök före år 1633, när namnet användes första gången efter ättens vapensköld, en styckad sköld med en hök i övre fältet och en halv lilja i nedre fältet. Samma vapen fördes av bland andra släkten Kafle och den äldre släkten Lake och har senare påverkat vapnet för ätterna Hökeflycht och Papegoja, vilka härstammar från ätten Lilliehöök på mödernet.

...

Läs mer i Wikipedia