Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Begravningsplats, griftegård, eller på finlandssvenska gravgård, innehåller gravplatser där man begraver stoften efter avlidna personer. En kyrkogård är en begravningsplats i anslutning till en kyrka eller motsvarande.

...

Läs mer i Wikipedia