Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Sfragistik (av grekiska sphragis = sigill) eller sigillkunskap är det vetenskapliga studiet av sigill. Sfragistik är en historisk hjälpvetenskap.

Sigillet är ett avtryck på ett plastiskt material, framförallt på vax, av graverade tecken. Verktyget som används för att anbringa sigillet kallas sigillmatris eller sigillstamp och är ofta utfört i brons eller koppar.

Sigillet används som personlig eller officiell myndighetssymbol för att ge trovärdighet åt det skrivna.

...

Läs mer i Wikipedia