Valt ämne

Wikipedia

Den här artikeln handlar om butiksnamnet i Sverige. Namnet Konsum har även använts för liknande verksamheter i Östtyskland och Österrike.

Konsum är ett namn som användes för dagligvarubutiker inom Kooperativa förbundet.

Konsum var under stora delar av 1900-talet det huvudsakliga namnet för butiker inom kooperationen, även om det förekommit andra butiksnamn både lokalt och nationellt. Genom åren har ett antal butikskoncept prövats inom konsumentföreningarna och de har inte sällan använt namnet Konsum. 1947 öppnade Konsum Stockholm en självbetjäningsbutik vid Odengatan som fick namnet Konsum Snabbköp.

Konsumbutikerna drevs länge av de lokala konsumentföreningarna. Genom ett antal förändringar under första halvan av 1990-talet överlät de fem största föreningarna (Konsumentföreningen Norrort, Konsumentföreningen Solidar, Konsumentföreningen Stockholm, Konsumentföreningen Svea och Konsumentföreningen Väst) som utgjorde 60% av medlemmarna sina

...

Läs mer i Wikipedia