Valt ämne

Wikipedia

Klingspor är en uradlig ätt, belagd sedan medeltiden i Tyskland. I Sverige har den adlig, friherrlig och grevlig rang.

...

Läs mer i Wikipedia