Valt ämne

Wikipedia

Kilhult och Svensköp är en av SCB avgränsad och namnsatt småort i Hörby kommun. Den omfattar bebyggelse i de två intilliggande byarna Svensköp (i norr) och Kilhult (alternativt Killhult, den nuvarande kyrkbyn) i söder.

...

Läs mer i Wikipedia