Valt ämne

Wikipedia

Jonsjö säteri är en herrgård i Veddige socken men till skillnad från övriga socknen hörande till Älvsborgs län.

Jonsjö hade anor sedan medeltiden. En ny mangårdsbyggnad uppfördes 1685, vilken rödfärgades och panelades 1795. 1815 uppfördes en frontespis i klassisk stil. Under slutet av 1700- och början av 1800-talet tillhörde säteriet släkten von Döbeln. Huvudbyggnaden byggdes om på 1910-talet och reveterades då.

1983 ansökte dåvarande ägaren om att få riva huvudbyggnaden, och trots försök att få den byggnadsminnesförklarad fullbordades rivningen. En fotografisk dokumentation av byggnaden företogs innan den revs.

...

Läs mer i Wikipedia