Valt ämne

Wikipedia

Kör, av franska chœur 'kör(sång)' av latinets chorus 'platsen för sångarna i kyrkan' (jämför kor) av grekiska choros (χορός) 'dans', 'sång- och danstrupp', är en en- eller flerstämmig ensemble med flera sångare i varje stämma. Ordet kör eller körverk kan också syfta på den musik som framförs av kören och även refrängen i en visa kan kallas kör, eller chorus, då den är avsedd att sjungas av alla.

Körmusik kallas ofta musik som också innehåller mer eller mindre självständiga instrumentalstämmor eller orkester, men där kören, och därmed den sjungna texten, har en framträdande roll. Körmusik utan instrument benämns a cappella. En kör kan också ha en ackompanjerande funktion tillsammans med sång- eller instrumentalsolister.

En person som sjunger i en kör kallas vanligtvis korist.

Enskilda sångare kan inom populärmusik kallas kör eller "körare" då de sjunger unisont med en sångsolist eller sjunger en stämma till den melodi en solist sjunger

...

Läs mer i Wikipedia