Valt ämne

Wikipedia

Historiebruk är personers och institutioners användande av historiska kunskaper i sin kommunikation.

...

Läs mer i Wikipedia