Valt ämne

Wikipedia

Hattmakaren, engelska: The Hatter, är en litterär figur i Lewis Carrolls bok Alice i Underlandet och dess uppföljare Alice i Spegellandet.

Hattmakaren omnämns först i kapitel sex i Alice i Underlandet där han och Påskharen beskrivs som "galna" av Chesirekatten. Hattmakaren och Påskharen är sedan centrala figurer i kapitel sju där de anordnar ett tekalas.

I kapitel sju i Alice i Spegellandet förekommer Hattmakaren under namnet Hatta och Påskharen som Haigha.

Hattmakaren beskrivs som "galen" ("The Mad Hatter"), vilket har verklighetsbakgrund, då hattmakare i äldre tider använde lim med kvicksilver, vilket efterhand påverkade hjärnan för de som regelbundet inandades dess ångor och ofta satte spår i deras personlighet och beteende.

...

Läs mer i Wikipedia